Aktiviteter

Overskrift

Villa Gabel er åpent mandag til torsdag 09.00 - 15.00 og fredager 09.00 - 13.00. Ved behov for tilgang ut over dette, ta kontakt med en av leverandørene.
Adressen er: Drammensveien 118, Oslo


Villa Gabel 2019

Uker.

2 Vaktmester
3 Jørn Ellingsen
4 Villa Gabel messe / alle
5 Sandryds
6 Jørn Ellingsen
7 Jørn Ellingsen
8 Neutral
9 Jørn Ellingsen
10 Matterhorn
11 Jørn Ellingsen
12 Jørn Ellingsen
13 Black Hill
14 Jørn Ellingsen
15 Tracker
16 Jørn Ellingsen
17 Jørn Ellingsen
18 Magasin
19 Jørn Ellingsen
20 PTS
21 Jørn Ellingsen
22 Easy Living
23 Jørn Ellingsen Sommer fest / aktivitet
24 Jørn Ellingsen
25 Jørn Ellingsen
26 Mec-Gruppen
27 Jørn Ellingsen
28 Sommer stengt
29 Sommer stengt
30 Sommer stengt
31 Sommer stengt
32 Sommer stengt
33 Jørn Ellingsen
34 Villa Gabel messe / alle
35 Sandryds
36 Magasin
37 Jørn Ellingsen
38 Vaktmester